Sverige anses sig vara en av dem mest jämställda och feministiska länder. Ändå har vi en av världens lägsta åldersgränser för kvinnor att få tillgång till assisterad befruktning både när det gäller offentligt finansierad vård (40 år) och privat (43 år).

Kvinnor som har kommit in i den allmänna vårdregistret innan de fyllt 40 år får kostnadsfri vård upptill 45 års ålder. I regelverket har, man förutom den övre åldersgränsen, också satt en nedre åldersgräns på 25. Den nedre åldersgränsen gäller båda könen. Den övre åldersgränsen varierar beroende på din sexuella läggning.

Åldersgränserna medför följande diskrepans:

1. En man som är 35 år vars partner är en kvinna på 40 år, blir nekad vård.

2. En kvinna som är 35 år vars partner är en kvinna på 48 år, får tillgång till vård.

3. En kvinna som är 39 år vars partner är en man på 55 år, får tillgång till vård.

4. En kvinna som är 39 år vars partner är en man på 23 år, blir nekad vård.

5. En singel kvinna som är 39 när hon söker, får tillgång till vård upptill 45 års ålder.

6. En singel kvinna som är 40 när hon söker, blir nekad vård.

Så enligt regelverket måste man välja ”rätt partner” eller “komma i rätt tid” för att få möjligheten till kostnadsfri vård. För dem som faller utanför så handlar det om stora summor som man själv måste bekosta, trots att man har samma vårdbehov. Observera att åldersgränserna endast är rekommendationer och inte en lag. Därav kan landstingen själva välja om dom skall följa dessa riktlinjer.

Längtan anser att:
Regelverket medför alltför stora skillnader för dem individer som bor i samma land med samma sjukdomstillstånd. Det är inte Statens eller landstingens uppgift att avgöra vem man skall prioritera, utan det skall vara individens förutsättningar som skall avgöra. Många av dagens kvinnor skjuter upp barnafödandet p.g.a hur samhällsstrukturen ser ut idag. Det skiljer sig mycket från hur det såg ut på 1970-talet, då var förstföderskorna 21 år i genomsnitt – idag är förstföderskorna i genomsnitt 29-31 år beroende på var i landet man bor. Även din livssituation såsom boende, utbildning, arbete och civilstånd är avgörande när man är redo för att bilda familj med barn. P.g.a dessa olika faktorer så är det numera vanligt att kvinnor inte börjar tänka på sin familjeplanering med barn förrän dom är +35, och detta medför att många faller utanför regelverkets ramar. Idag lägger man ansvaret på individen men i själva verket är det ett samhällsansvar.

Alla som vänder sig till fertilitetsvården har någon form av problematik oavsett ålder.

Share