En debatt om surrogat/värd-moderskap pågår för fullt i Sverige parallellt med att allt fler svenska barn fötts med hjälp av en surrogatmoder.  Nu öppnar en förmedling av tjänster i samband med surrogatmoderskap i Sverige.Mitt under en bitvis hård debatt om legalisering av surrogatmoderskap i Sverige har Surrogatförmedlingen Tammuz Surrogacy International öppnat ett kontor i Sverige. Verksamheten riktar sig till hela Norden och ger par hjälp även med äggdonation. I den hjälp som ges ingår kontakt med surrogatmödrar i USA för alla par och för heterosexuella par även i Ukraina. Byrån hjälper även till med det juridiska och kontakter med berörda myndigheter i de nordiska länderna.
– Processen i sin helhet kan vara lång och emotionellt påfrestande. I och med att vi nu kan erbjuda en helhetslösning kan de blivande föräldrarna fokusera just på att bli föräldrar, säger Staffan Sörenson på Tammuz Norden i ett pressmeddelande.
Den 13 maj genomförs en första informationsträff i Stockholm.
Tammuz vice VD, Roy Rosenblatt, berättar att man vill vara en “seriös och kompetent aktör”, något man säger tidigare inte har funnits.
– Det faktum att vi samarbetar med en svensk juristbyrå som är specialiserad på dessa frågor gör processen mycket enklare för dem som väljer att skaffa barn med hjälp av oss. Då alla kontakter med våra nordiska kunder kommer att ske med hjälp av svenska kontaktpersoner kommer processen underlättas avsevärt, säger han.

Källa: QX

Share