Vården för sjukdomen endometrios måste bli bättre. Det menar regeringen som i dag beslutar att ge mer pengar åt Socialstyrelsen för att ta fram nationella riktlinjer för den ärftliga sjukdomen. Var tionde kvinna i fertil ålder är drabbad av endrometrios och beslutet kommer efter larm om allvarliga missförhållanden inom vården.

Läs mer om det här: 
www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringsbeslut-det-blir-nationella-riktlinjer-for-endometrios

Share