Längtan – En ny förening för de ofrivilligt barnlösas rättigheter är född.

Att få barn är ingen mänsklig rättighet i Sverige den 22 feb 2016. Att få assistans från vården för att försöka bli gravid är det däremot. Detta är föreningen Längtans huvudfråga. Vi vill upplysa om fertilitet och påverka för att vården riktad till ofrivilligt barnlösa ska förbättras och anpassas till individernas behov.

WHO har erkänt Ofrivillig barnlöshet som en sjukdom. Ungefär var femte par i Sverige har problem med att få barn och många av dem behöver sjukvårdens hjälp. Tyvärr ser hjälpen väldigt olika ut beroende på vem du är. Trots att du har samma sjukdom så blir du nekad den vården som andra får.

– Samhället har förändrats och i dag ser familjebildningen ut på andra sätt än tidigare. I dag är förstföderskorna äldre än för 40 år sedan. Kvinnor väntar med att skaffa barn p.g.a att hon har börjat få samma möjligheter som en man. Kvinnan kan utbilda sig och vara en del av förvärvslivet.
Vårt land ligger i topp vad det gäller singelhushåll, transsexuella personer har vården slutat sterilisera och det erbjuds könscellsfrysning och samkönade har rätt att ingå äktenskap. Ändå är de ofrivilligt barnlösa utsatta för den mest politiskt styrda vården, vilket leder till många fertilitetsflyktingar. Ska det verkligen vara så? Säger Elisabeth Marttala ordförande för den nybildade föreningen.

Föreningen bildades efter en upplysningskampanj med samma namn som föreningen nu bär, Längtan. Kampanjen var en av många som Elisabeth Marttala, Peter Turkalj och Matilda Alborn har startat och drivit i denna fråga. Alla med egen erfarenhet av att vara ofrivilligt barnlös.

– Namnet Längtan sätter fingret på känslan som finns i vardagen säger Peter Turkalj som också sitter i föreningens styrelse. Att vilja något så mycket men inte kunna den traditionella vägen är frustrerande nog. Att vården sedan diskriminerar ofrivilligt barnlösa utifrån ålder och kön gör att frustrationen blir istället något som knäcker dig som människa. Då har du valet att ge upp eller så väljer du att kämpa för rättigheter och möjligheter som vi väljer att göra med denna förening.

– Man har inte velat se baksidan av fri abort och preventivmedel och de konsekvenserna det medfört för en hel generation. Hela min uppväxt har man informerat mig om hur man skall göra för att skydda sig mot graviditeter, men aldrig informerat om vad som händer när man inte kan bli gravid. Detta har medfört att en hel generation har trott att det är lätt att bli gravid och att man själv kan styra när detta ska ske. Något som medför att många helt ovetande drivs in i ofrivillig barnlöshet säger Elisabeth Marttala.

 

Föreningens syfte är att att sprida information och kunskap om fertilitet genom livet. Något som inte alltid finns med i sexualupplysningen i skolan. Föreningen kommer också att verka för att genomföra aktiviteter för ofrivilligt barnlösa. Både stödjande aktiviteter men också aktioner som gör att politiker lyssnar på de ofrivilligt barnlösas behov. Föreningen har som mål att påverka för jämlikare vård för ofrivilligt barnlösa samt att påverka till ökad forskning kring samhällsfrågan om ofrivilligt barnlöshet.

FAKTA

➔ WHO:s Sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter även förkortat SRHR under de mänskliga rättigheter: “Alla har rätt att kontrollera sin fertilitet. Du har rätt att välja om du vill skaffa barn eller ej. Du avgör själv när, hur många, hur ofta och med vem. För att det ska vara möjligt måste du få tillgång till information, rådgivning och preventivmedel. Alla har rätt till bra mödra- och förlossningsvård.”

➔ Assisterad befruktning ges inom den offentligt finansierade vården, men inom strama ramar.

➔ Kvinnor som passerat 40 år har inget annat val än att vända sig till privata kliniker i Sverige och när hon passerat 42 år – så finns det inget annat val än att vända sig utomlands. Efter 40-42 års ålder får kvinnan själv betala all vård och läkemedel.

➔ Inom offentliga vården får män behandling upptill 56 års ålder, men då måste hans partner vara under 40 år.

➔ Äggdonation är lagligt i Sverige men endast inom den offentligt finansierade vården.

➔ Äggdonation mellan syskon är idag ej tillåtet i Sverige.

➔ Inom den offentligt finansierade vården får man enbart försök till en fullbordad graviditet. Syskonförsök är inte tillåtet även om man har kvarstående embryon.

➔ Ett IVF-försök i privat vårdregi kostar ca 30’000.

➔ Läkemedelskostnaden för ett IVF-försök utan högkostnadsskydd kostar mellan 10’000 – 20’000.

➔ Äggdonation i privat vårdregi mellan 40’000 – 100’000.

➔ Adoption har långa väntetider och åldersgräns för adoptivföräldern.

➔ Homosexuella har enligt svensk lag rätt att adoptera, men i majoriteten av adoptionsländerna så är det förbjudet för homosexuella att adoptera.

➔ I flertalet länder får inte lesbiska möjligheten att använda sig av en surrogatmoder p.g.a att lagstiftningen säger att en man måste stå med som vårdnadshavare.

➔ En adoption kostar från 228’000 och uppåt.

 

Styrelsen i föreningen Längtan

Elisabeth Marttala, Matilda Alborn, Peter Turkalj och Marco Vega

Från vänster i bild: Matilda, Marco, Elisabeth och Peter.

För mer info:
www.längtan.com
langtansverige@gmail.com
070-723 79 18 (Elisabeth Marttala)

Share