Källa till bildtext: Insemination.se


Jag heter Elisabeth. Jag och min partner Peter har en längtan om att bli föräldrar.
När vi vände oss till vården blev vi avvisade p.g.a ett regelverk som inte bygger på individuell bedömning, vilket har kostat oss möjligheten att bli med barn.
Detta fick oss att reagera och när vi började prata med andra visade det sig att vi var långt ifrån ensamma. Det finns ett stort antal individer i vårt land som blir helt uteslutna ifrån den offentliga vården trots att det finns en lag som säger att vi har rätt till denna vård.
Istället blir vi förpassade utan skyddsnät till vinstdrivande privata vårdkliniker runtom i världen.
Sverige tar inte något ansvar för dessa patienter och sätter i system att andra länder skor sig på oss.
En av de drabbade personer som vi mött är Matilda och tillsammans bestämde vi oss att gå ut och berätta våra historier.
Det här är vår kampanj-”Längtan”.
Vi vill bjuda in er medmänniskor – drabbade, fd drabbade, politiker, opinionsbildare m. fl.
Genom information, diskussioner och en kommande podcast vill vi få bort diskrimineringen inom denna vård. Alla har rätt att längta efter barn.

Share