Sida 3 av 3

Porträtt: Elisabeth

Källa till bildtext: Insemination.se Jag heter Elisabeth. Jag och min partner Peter har en längtan om att bli föräldrar. När vi vände oss till vården blev vi avvisade p.g.a ett regelverk som inte bygger på individuell bedömning, vilket har kostat… Fortsätt läsa →

Share

Porträtt: Marco

Ni vet längtan? Den där känslan som kan vara så stark och så skön när den uppfylls? Längtan efter semestern efter en lång arbetsperiod. Längtan efter värmen efter en kall vinter eller vardagslängtan, när en är sugen på en maträtt… Fortsätt läsa →

Share

Sedan 1970-talet har förstföderskorna åldrats fem år – medelåldern har stigit från 24 till 29 år. I storstäderna ligger snittåldern närmare 32 år, vilket innebär att det inte är ovanligt att kvinnor får sitt första barn när de är över 35 år.

Share

Efter 40 år blir det svårt och dyrt att erhålla en barnlöshetsutredning

När man som kvinna fyllt 40 – blir man nekad en barnlöshetsutredning inom den offentligt finansierad vården. Detta innebär att kvinna och dess partner inte får reda på vad den egentliga bakomliggande orsaken är, vilket leder till att man inte… Fortsätt läsa →

Share

Att sätta en skarp åldersgräns på fertilitetsvård och hävda att alla kvinnor som passerat 40 inte har en fertil möjlighet är lika enfaldigt som att säga att alla får sin mens på sin 13 årsdag.

Share

Psykisk- och socioekonomisk utvärdering vid ägg- eller spermadonation i Sverige

När man skall erhålla ägg- eller spermadonation i Sverige får det behandlande paret gå igenom psykisk utvärdering samt tittar man på deras socioekonomiska förutsättningar. Om man hade gjort detta med par som får barn på konventionellt sätt hade man ansett… Fortsätt läsa →

Share

16 år skillnad för män och kvinnor för offentligt finansierad vård

En man som behöver assisterad befruktning ifrån den offentliga vården får det upptill 56 års ålder men då skall hans kvinnliga partner vara under 40 år. Det skiljer alltså 16 år mellan de olika åldersgränserna mellan man och kvinna.

Share

Kvinnans åldersgräns för assisterad befruktning i Europa

Sverige är ett land som ser sig i framkant med att vara ett jämställd samhälle mellan kvinnor och män samt att man strävar efter kvinnans rätt att bestämma över sin egna kropp. Trots detta har Sverige en av de lägsta… Fortsätt läsa →

Share

Fertilitet är individuellt

SMER(Statens medicin-etiska råd) fick i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport angående assisterad befruktning som presenterades 2013. I rapporten skriver rådet att det visserligen är mindre chans att bli gravid efter 30 års ålder – statistiskt sett. Men… Fortsätt läsa →

Share

Mäns fertilitetsproblematik

I ungefär hälften av fallen beror barnlösheten på att mannen helt saknar eller har minskad reproduktiv förmåga. En studie som publicerades år 2000 avslöjar att hos de par som lyckas få barn är sannolikheten att det tar längre än ett… Fortsätt läsa →

Share

Infertilitet lika vanligt hos båda könen.

Befruktningen är en komplicerad process som kräver många fysiologiska betingelser för att resultera i en graviditet. Könsorganen måste vara normala för både kvinna och man. Könskörtlarna (testiklarna och äggstockarna) måste producera tillräckliga mängder könshormoner. Det måste skapas sädesceller och ägg… Fortsätt läsa →

Share

Ca 15% av Sveriges befolkning upplever någon gång svårigheter att bli gravida.

Share

Kvinnor skall bedömas individuellt

Statens medicin-etiska råd(SMER) rekommenderar att kvinnor skall bedömas individuellt när det kommer till assisterad befruktning inom den offentligt finansierade vården. Ändå väljer Sveriges kommuner och landsting(SKL) en rekommendation på 40 år för kvinnor. Detta leder till att dessa patienter blir… Fortsätt läsa →

Share

Åldersgränser inom offentlig vård:

I dag utför landstingen IVF-behandlingar men dock har de valt att sätta en åldersgränser för dem som behöver vården. Tidigare varierar åldersgränsen från landsting till landsting och mellan kvinnor och män, 37-40 år för kvinnor och 54-56 år för män. Under… Fortsätt läsa →

Share

Infertilitet klassas som sjukdom:

Fr o m den 1 juli 1997 klassificeras infertilitet som en sjukdom. Det betyder att barnlösa par har rätt till behandling. Men eftersom landstingen kan välja behandlingssätt själva, är detta en sanning med modifikation. Det erbjuds nämligen inte samma behandlingsformer… Fortsätt läsa →

Share

Som singel man blir man nekad en fertilitetsutredning via den offentliga vården.

Share

Svensk lagstiftning:

1984 blev det lagligt med insemination. 1988 blev det lagligt med befruktning utanför kroppen. 2003 blev det lagligt med äggdonation.   Källa: Svensk Jurist Tidning

Share

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

FN-konventionen om Mänskliga Rättigheter. Artikel 12 Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor när det gäller hälsovård för att, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive sådan… Fortsätt läsa →

Share

Stoppa Sveriges diskrimineringen inom IVF-vård!

Share
Nyare inlägg »

© 2021 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑