Jag heter Elisabeth. Jag och min partner Peter har en längtan om att bli föräldrar.
När vi vände oss till vården blev vi avvisade p.g.a ett regelverk som inte bygger på individuell bedömning, vilket har kostat oss möjligheten att bli med barn.
Detta fick oss att reagera och när vi började prata med andra visade det sig att vi var långt ifrån ensamma. Det finns ett stort antal individer i vårt land som blir helt uteslutna ifrån den offentliga vården trots att det finns en lag som säger att vi har rätt till denna vård.
Utan något skyddsnät blir vi tvingade att bli fertilitetsflyktingar till vinstdrivande privata vårdkliniker runtom i världen.
Sverige tar inte något ansvar för dessa patienter och sätter i system att andra länder skor sig på ofrivilligt barnlösa.
En av de drabbade personer som vi mött är Matilda Alborn och tillsammans valde vi att gå ut och berätta våra historier. Tillsammans med Matilda Alborn och Marco Vega på Sexvägledarna föddes Tankesmedjan Längtan – för de ofrivilligt barnlösas rättigheter.
Vi vill bjuda in er medmänniskor – drabbade, fd drabbade, politiker, opinionsbildare m. fl.

Genom information, diskussioner och en kommande podcast vill vi få bort diskrimineringen inom denna vård. Alla har rätt att längta efter barn.

Med stöd av: Barnlängtan & Sexvägledarna.

Vill du komma i kontakta med oss?
langtansverige@gmail.com

Om Längtan:

Längtan är ett organ för modern familjepolitik. Organets syfte är att att sprida information och kunskap om fertilitet genom livet, förhindra att man hamnar i sjukdomstillståndet ofrivillig barnlöshet och förbättra kontakten mellan vården och individen när man vill bli gravid. Längtan genomför aktiviteter för att lyfta fram ofrivillig barnlöshet med bl a aktioner för att politiker skall lyssna på de ofrivilligt barnlösas behov. Längtan har som mål att påverka för jämlikare vård för ofrivilligt barnlösa vid assisterad befruktning och adoption samt att påverka till ökad forskning kring samhällsfrågan och ge bättre förutsättningar till dem som förblir ofrivilligt barnlösa. Längtan är för att ge alla lika möjligheter att bilda familj med barn oavsett könstillhörighet, civilstånd eller ekonomiska förutsättningar.

Längtan är ett politiskt- och religiöst oberoende organ. Vi arbetar inte med rättsliga fall.

Share