Nu har det startat en surrogatagentur i Sverige.

Längtan ser positivt på detta. Dock är vi negativa till att Sverige inte tar sitt ansvar för surrogatarrangemang i Sverige. Vi anser också att ofrivilligt barnlösa aldrig själva skall bekosta ett föräldraskap, utan detta skall staten bidra med.

Se mer:
www.svt.se/nyheter/inrikes/eduardo-blev-pappa-via-surrogat
www.svt.se/nyheter/inrikes/nybliven-pappa-kritisk-till-surrogatformedlarna

Debatt mellan Sofia Fölster (M) och Emma Henriksson (KD):
www.svt.se/nyheter/inrikes/surrogatdebatt

Share