Behovet av fertilitetsvård är stort i Sverige. Många som skulle kunna bli hjälpta blir nekade vård p.g.a oetiska regler som inte följt med i tiden. Istället får man vara utan eller betala enorma summor för att få möjligheten till barn där många tvingas ut till privata kliniker runt om i Europa.

Ofrivilligt barnlöshet är en humanitär fråga och skall behandlas därefter. Mer än var 10:e person i Sverige lider av detta. Denna fråga är för nutid och framtid. Din granne, din farbror, din vän eller du själv kan drabbas.

Med stöd av: Barnlängtan & Sexvägledarna.

Share