Kvinnor varnas ofta för att vänta med att skaffa barn eftersom risken att barnet föds med skador har ansetts öka med mammans ålder. Men en omfattande långtidsstudie som analyserar data om 1,5 miljoner svenskar visar nu tvärtom att barn till äldre mammor är både friskare och klarar sig bättre i skolan.

Forskare vid Max Planck-institutet i Tyskland och London School of Economics har tillsammans analyserat data från Sverige, där en fjärdedel av förstföderskorna är över 35 år. Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Population and Development Review, vänder delvis upp och ner på föreställningen att sena födslar innebär större risker…

LÄS ARTIKLARNA:
SVD.se
SVT.se
Artwork: MARTTALA

Share