ReproUnion har nu gjort en undersökning där kvinnor mellan 18-45 år blivit intervjuade bl.a om sin kunskap kring just fertilitet och då visade det sig, precis som tidigare studier/undersökningar, att många hade låga kunskaper kring fertilitet.

Därav bör man inte neka kvinnor över 40 år offentligt finansierad assisterad befruktning, eftersom Svenska Staten/Landstingen brustit i att informera sina medborgare om den reproduktiva hälsan.

Lyssna på Längtans ordförande Elisabeth Marttala i P4 Mamöhus.

LÄNK:
SVERIGES RADIO

Share