Sverige är ett land som ser sig i framkant med att vara ett jämställd samhälle mellan kvinnor och män samt att man strävar efter kvinnans rätt att bestämma över sin egna kropp.
Trots detta har Sverige en av de lägsta åldergränserna inom assisterad befruktning. Inom den offentliga vården är max åldern 40 och då skall du ha påbörjat behandlingen tidigare. Inom den privata vården går gränsen vid 42 år.
Anledningen till detta är att Svenska privata kliniker inte får lov att utföra äggdonation utan det är endast universitetssjukhusen som får detta.

Efter 42 års ålder kan du inte längre erhålla assisterad befruktning eller äggdonation i Sverige utan blir förpassad till utländsk vård och därmed helt utelämnade till andra länders privata vård. 

Såhär ser det ut i andra Europeiska länder:
– Finland har ingen övre åldergräns utan man ser till kvinnans individuella möjlighet.
– Danmark 40 år (offentlig vård). 45 år (privat vård)
– Spanien upptill 50 år (privat vård)
– Storbritannien 42 år (offentlig vård) 50 år (privat vård)
– Grekland 50 år (privat vård)
– Litauen 49 år (privat vård)
– Tjeckien 49 år (privat vård)
– Israel 45 år (8 st offentligt finansierad försök)

Share