Idag vill Längtan uppmärksamma den internationella dagen mot könsstympning. FN beräknar att det idag är mellan 100 och 140 miljoner flickor och kvinnor i världen som blivit utsatta för könsstympning. Ingreppet innebär en extrem form av könsdiskriminering då det kränker flickors och kvinnors rätt till frihet från tortyr, rätt till hälsa och fysisk integritet samt deras rätt till liv i de fall då ingreppet leder till döden.

Läs mer på: www.FN.se

Artwork: marttala.se

Share