RFSU Satsar på ofrivilligt barnlösa!

För första gången finns en text i idéprogrammet om RFSU:s politiska strävan för att göra livet lättare för ofrivilligt barnlösa.

Utdrag ur idéprogrammet:

Vård vid ofrivillig barnlöshet ska erbjudas även om det kräver flera försök och även om det redan finns barn i familjen. Man vill även möjliggöra embryodonation.

Även sjukdomen endometrios har ett eget kapitel.

RFSU är också positiva till värdgraviditet/surrogatmödraskap.

Längtan är glada över att RFSU äntligen satsar på ofrivilligt barnlösa – men det vi dock saknar i det nya idéprogrammet är en punkt om de diskriminerande åldersgränserna inom assisterad befruktning som helt utesluter en stor del av dem som behöver vård.

RFSU, hur tänker ni kring detta?

 

Källa: RFSU:s nya idéprogram!

Share