Men det råder redan brist på donerade spermier.

Innan lagändringen fick ensamstående kvinnor ta sig utomlands för insemination. Men utan ökade resurser kan det bli långa väntetider för de som söker assisterad befruktning i Sverige – det hänger vilken bostadsort man tillhör. Då får de flesta ta sig utomlands eller söka sig till privat kliniker ändå.

Den sperma som finns redan finns är öronmärkt för par. Alla donatorer måste samtycka till donation också till ensamstående kvinnor.

Längtan riktar kritik mot svenska myndigheter för den dåliga förberedelsen som gjorts inför denna historiska dag.

Frågorna vi vill ställa är:

Kommer det vara kostnadsfritt för dem som får tillgång till den offentligt finansierad vården medans dom som är hänvisade till de privata får betala för samma vård?

Vem ansvarar för patientsäkerheten för dem som fortfarande får åka utomlands för att erhålla denna vård?

Kan man erhålla ersättning från Försäkringskassan eller får man stå för kostnaderna själv?

Ett konstaterande är att denna möjlighet ges endast till kvinnor under 40 år. Vilket utesluter en stor grupp som är i behov av denna vård.

Share