Kön för äggdonation har minskats i Region Skåne, från 2 år till i stort sätt ingen väntetid alls. Anledningen är att man höjt ersättning för en äggdonator från ca 4000 till 11100 kr.

Nu går vävnadsrådet ut och rekommenderar att samma arvode bör erbjudas rikstäckande för att korta väntetiden för ofrivilligt barnlösa som är i behov av äggdonation.

Längtan ser detta som ett steg i rätt riktning för att möjliggöra föräldraskap till fler ofrivilligt barnlösa.

Dock anser vi att det finns ett större behov av äggdonation i Sverige än dem som får tillgång till det inom den offentliga vården, i och med att man nekar ett flertal patienter vård p.g.a antingen förbrukade försök eller en låg åldersgräns för kvinnor.

Detta resulterar i att en stor grupp ofrivilligt barnlösa är tvingade att vända sig till utländska privata kliniker.

Dessa patienter täcks heller inte av högkostnadsskyddet eller av svensk patientsäkerhet.

I dag vet man inte hur stor denna gruppen är då man inte gjort en studie på hur många i Sverige som söker äggdonation utomlands.

Förutom att denna grupp ofrivilligt barnlösa måste vända sig utomlands för äggdonation, så måste dom i sin tur inneha de ekonomiska förutsättningar då t.ex en äggdonation kan kosta uppemot 100’000 SEK.

Detta leder till orättvisa skillnader genom att en grupp får det helt subventionerat – medan den andra grupp får bekosta allt själv, fastän dem båda lider av ofrivillig barnlöshet.

Share