Om du i Sverige råkar stöta på fertilitetsproblem när du vill eller önskar bli gravid efter 40 år – så blir du, istället för hjälpt, bortsållad utan möjligheten till fertilitetsvård.

Det vill säga att det leder till en normsättning på hur gammal en kvinna får lov att vara när hon önskar att bli en förälder. Hela tanken med att ge offentligt finansierad fertilitetsvård bygger på att motverka sjukdomen ofrivillig barnlöshet.

Den offentliga vården skall ALDRIG selektera vilka som skall få möjligheten till ett föräldraskap. Deras roll skall vara att möjliggöra graviditeter och förhindra ofrivillig barnlöshet i största möjliga mån, därav bör man skrota åldersgränsen fertilitetsvård. Sjukdomen ofrivillig barnlöshet är lika allvarlig om du är 25 år som 45 år.

Att kvinnor i Sverige skjuter upp sitt barnafödande går i linje med andra länder där kvinnor blir mer jämställda med män.

Att neka dessa kvinnor vård strider mot mänskliga rättigheter vad det gäller kvinnans rätt till självbestämmande över sin egna kropp och den sexuella och reproduktiva hälsan(SRHR).

Sophie Graner, överläkare på förlossningen Karolinska sjukhuset:
”Ur ett rent medicinskt perspektiv kan jag inte säga det. Men alla kvinnor måste ju få föda barn i en ålder och i en tid i deras liv när det passar dem och när de vill. De ska kunna välja det fritt oavsett om man vill göra det som väldigt ung eller som äldre.” 
LÄNGTAN – FÖR EN MODERN FAMILJEPOLITIK I TIDEN.

Se inslaget från SVT:
www.svt.se/nyheter/inrikes/trotsade-oddsen-blev-mamma-vid-45

Share