För drygt ett år sedan startade man i Danmark flera olika informationskampanjer om fertilitet. Anledningen till kampanjerna var att det i många år varit ett för lågt födelseantal i landet.

Kampanjen blev  kritiserad för att bl.a kvinnor kände sig stressade.
Men ett år senare var det en baby boom i Danmark.

Längtan tror att den bakom liggande anledningen till att folket regerat så starkt i Danmark är att fertilitet är ett så laddat ämne. Det bör finnas en internationell handlingsplan som t.ex WHO arbetar fram och sedan att varje land har sin egna nationell handlingsplan.

Några länder, som t.ex Italien, har försökt göra informationskampanjer men det har väckts stark kritik hur dessa varit utfärda.

Dock är det svårt att veta hur man skall närma sig ämnet då samtalet aldrig befunnit sig i det offentliga rummet.

Även om kampanjerna blivit kritiserade så blir medborgare medvetna om deras reproduktiva hälsa, vilket faktiskt är en mänsklig rättighet. Som t.ex Italien där många många bl.a blev upprörda för att staten inte tar ansvar för dem som skaffar barn.

I och med kampanjen så blir staten medveten om att många av deras medborgare inte kan skaffa barn p.g.a att dom anser sig inte ha de ekonomiska förutsättningar. Då kan staten ha en dialog med folket om hur man skall kunna möta dem i sin familjeplanering.

Längtan anser att fertilitetsinformation ligger på nationernas ansvarsbord då kunskapen om fertilitet är låg i många länder.

I Sverige har man vid ett flertal tillfällen gjort studier på folkets kunskaper om fertilitet och de har visat sig att den är låg både bland såväl högutbildade som lågutbildade.

Detta har och kan leda till fatala konsekvenser där framförallt kvinnor drabbas hårdast p.g.a att de har kortare fertil tid än män.

Även om kvinnor kan bli stressade av att få information om fertilitet, så är det ett faktum att kvinnor har kortare fertila möjligheter än män. Ingen ska gå miste om möjligheten att skaffa familj med barn p.g.a att de haft bristande kunskaper om sin egna fertila förmåga.

I Sverige idag så vet vi inte om hur många kvinnor som omedvetet går eller har gått in i ofrivillig barnlöshet p.g.a bristande information om fertilitet.

Längtan hävdar att mörkertal är stort för hur många kvinnor som idag drabbats av ofrivilligt barnlösa p.g.a bristande information och vård.

Sex campaigns lead to Danish baby boom

Remember those sexy ads telling Danes to ‘do it for mom’? Well, they seem to have worked. 

Nine months after a set of campaigns encouraging Danes to get busy procreating, the nation is set for a baby boom.
According to a report in Politiken, the summer of 2016 will bring around 1,200 more Danish babies than last year.
The timing of the baby boom certainly raises eyebrows, given nine months ago Danes were targeted by a series of campaigns telling them to get busy between the sheets.

First came a new steamy ad from Spies Travel, the creators of the earlier viral hit, ‘Do it for Denmark’. The company’s late September ad ‘Do it for Mom!” played the guilt card by telling Danes they should make their parents happy by giving them a grandchild. The video has been seen nearly eight million times.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR

 

Share