SMER(Statens medicin-etiska råd) fick i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport angående assisterad befruktning som presenterades 2013.
I rapporten skriver rådet att det visserligen är mindre chans att bli gravid efter 30 års ålder – statistiskt sett.
Men detta gäller inte på individnivå. Det finns kvinnor som utan problem blir gravida vid 40 år medan andra har svårt redan vid 25 år, skriver rådet. Kvaliteten på kvinnans ägg har större betydelse än kvinnans ålder och i dag finns bra metoder för att undersöka varje kvinnas äggstockar.

Riskerna med en graviditet vid högre ålder är inte heller så stora att det motiverar en åldersgräns på 38 år, enligt rådet. Först hos kvinnor över 50 år talar man om högre risker.

http://www.smer.se/…/assisterad-befruktning

Share