När man som kvinna fyllt 40 – blir man nekad en barnlöshetsutredning inom den offentligt finansierad vården. Detta innebär att kvinna och dess partner inte får reda på vad den egentliga bakomliggande orsaken är, vilket leder till att man inte kan få en diagnos och då heller inte någon vård.

Dessa patienter blir tvungna att söka privat vård och där gör man oftast enbart en fertilitetssutredning och vill man ha en fullständig barnlöshetsutredning innebär det stora kostnader för patienterna som själva måste bekosta utredningen.

Share