DEN FRIA ABORTEN SOM KOSTADE MIN FERTILITET:

Jag hade inte kunnat drömma om att den ”riskfria” aborten jag gjorde när jag var 21 skulle leda till att jag idag är ofrivilligt barnlös.

Efter snart 5 års kämpande att bilda familj med barn har jag äntligen fått reda på vad som ligger bakom mina 3 missfall.

Det berodde inte på att jag var 40+ utan det var p.g.a kraftiga sammanväxter/ärrvävnad i livmoderhalsen (Ashermans Syndrom) detta har bildats efter en abort som gjordes när jag var 21 år gammal. Så missfall hade det troligtvis blivit oavsett om jag varit 26 eller 36 år.

Jag har kämpat och kämpat utan att svensk sjukvård tagit mig på allvar. Det enda dom har hävdat är att mina missfall berott på min ålder – detta har hävdats utan att jag ens blivit undersökt. Dom har ignorerat de symptom som kan tyda på Ashermans Syndrom.

Varför har jag inte fått göra en fertilitetsutredning?

Jo, p.g.a att 40+ kvinnor i Sverige inte får tillgång till en fullständig fertilitetsutredning inom de offentliga fertilitetsklinikerna.

7 VECKOR EFTER HYSTEROSKOPIN(TITTHÅLSOPERATIONEN):

Först blev jag lättad över att mina misstankar äntligen blev bekräftade – när det visade att något var allvarligt fel. Sedan gick det över till ilska när jag reflekterade över hur jag blivit behandlad. All den onödiga tid som gått förlorad med tanke på min ålder och alla pengar vi har fått lägga ut på något som varit en vårdskada som orsakat av en så kallad säker Fri Abort.

Som 21-åring valde jag att inte behålla barnet jag då var gravid med.

Jag valde att använda min fria aborträttighet – men jag bad aldrig om att bli steriliserad.

Nu med facit i hand så skulle jag behållit barnet och valt att bli en mamma i stället då hade jag förmodligen aldrig drabbats av Ashermans Syndrom. Och vem vet jag kanske hade varit en flerbarnsmamma idag.

Det hade varit så mycket bättre än att som idag sitta barnlös och en miljon back ekonomiskt p.g.a alla vårdkostnader.

Inte nog med att jag blivit nekad barnlöshetsutredning och assisterad befruktning utan även hysteroskopi(en titthålsoperation i livmodern som jag själv fick bekosta) som alla kvinnor skall ha tillgång till om man har underlivsproblematik, oavsett ålder.

Vem ska ta ansvaret och vem ska betala priset när fri abort leder till ofrivillig barnlöshet?

Länkar:
Ashermans Syndrom

Wikipedia/Ashermans_syndrom

 

Share