Det behövs en saklig och sansad debatt i denna fråga. En rad myter och direkt felaktiga påståenden sprids av organisationer som vill förbjuda surrogatmödraskap. Det har bland annat påståtts att forskning skulle visa att tillåtande av altruistiskt surrogatmödraskap skulle öka förekomsten av kommersiellt surrogatmödraskap. Någon sådan forskning existerar inte över huvudtaget.

Det är påståenden som cirkulerat i olika kvällstidningar och som kunnat avfärdas som rena myter i den senaste publicerade rapporten från University of Kent förra året. När kvällstidningar rapporterat om att tusentals barn per år skulle födas till brittiska föräldrar via surrogatmödraskap i Indien, har det i efterhand visat sig handla om som mest ett trettiotal barn per år.

I de länder där surrogatmödraskap under de senaste åren kunnat ske oreglerat utan tydliga lagar har vi sett exempel på att kvinnor men även barnlösa par utnyttjats. Det är inget unikt för surrogatmödraskap, situationen har varit liknande även vid äggdonation, innan detta blev lagligt i Sverige 2002, där det funnits flera skandaler när kvinnor i fattiga länder tvingats donera sina ägg och där även dödsfall förekommit. Men trots dessa dåliga erfarenheter som funnits från oreglerad äggdonation är detta inget hinder för att det faktiskt numera sker här i Sverige, under kontrollerade former.

Terese Rustas, ordförande Föreningen för surrogatmödraskap
Hannah Palm, ordförande Patientföreningen Barnlängtan
Elisabeth Marttala, ordförande Föreningen Längtan för en modern familjepolitik

LÄS HELA REPLIKEN:
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/behoevs-en-saklig-debatt-om-surrogatmoedraskap-26535?pack=22866
LÄS ÄVEN:
Forskningen sparsam – men visar att det går bra

 

Share