I dag vill vi uppmärksamma dem kvinnor som genomgått eller genomgår fertilitetsbehandlingar för att bli en förälder och ni kvinnor som i framtiden vill ha barn, men som ännu inte är redo.

Vi vill därför lyfta fram RÄTTEN TILL FERTILITET. Alla kvinnor borde ha rätt till sin fertilitet. I dagens moderna samhälle är det många kvinnor som inte är medvetna om sin egen fertilitet och p.g.a detta förlorar många möjligheten till att bli en förälder.

Detta är en växande problematik som drabbar framförallt kvinnor i välfärdssamhällen.

Trots detta så får inte majoriteten av kvinnor tillgång till en säker, trygg och kostnadsfri reproduktiv vård.

I dagens Sverige nekas kvinnor i fertil ålder en möjlighet till en graviditet utan att man ser till hennes fysiska förutsättningar – och därmed nekas hon mot sin egna vilja.

Detta leder till att många kvinnor utsätts för en osäker, kostsam och riskfylld vård. Att ha rätten att välja en graviditet är lika viktigt som rätten att välja bort en graviditet.

Fri assisterad befruktning och fri möjlighet till att frysa in och bevara ägg är lika viktigt för jämställdheten som fri abort.

Share