En kvinna ska alltid ha rätt att själv få bestämma över sin egen kropp.

Hon skall alltid själv få bestämma om hon vill avsluta eller påbörja en graviditet.

Hon ska ha rätt att själv bestämma om hennes graviditet skall vara i syfte att bli förälder, ensam eller tillsammans med andra. Eller om hon vill bära ett barn i syfte att ge möjlighet till föräldraskap åt någon annan som inte själv kan bära ett barn.

Staten ska alltid ge varje kvinna de bästa förutsättningarna om hon behöver mödravård, men också att möjliggöra en graviditet om det är vad hon önskar.

Alla kvinnor ska ha rätt till kostnadsfri vård i synnerhet när det rör sig om fortplantning. Kvinnor är fertila under kortare period i livet än män. Vilket kan vara problematiskt om kvinnor ska kunna ha lika möjligheter som män vad gäller utbildning och arbete. Alla kvinnor bör få kostnadsfria fertilitetskontroller framtill menopaus samt ha rätt att frysa ner och bevara sina egna könsceller kostnadsfritt.

Staten ska aldrig neka en kvinna en kostnadsfri assisterad befruktning som tidigare inte har barn. Även om hon inte har egna könsceller. Om hon önskar att bli tvåbarnsförälder skall även vård för barn två vara kostnadsfri.

Det enda undantaget för att neka en kvinna assisterad befruktning är om yrkesverksamma inom vården befarar att det finns en överhängande livshotad risk för henne eller barnet.

En stat ska aldrig ha rätt att sätta en åldersgräns för en kvinna som är i behov av assisterad befruktning, heller inte göra psykologiska, ekonomiska och sociala utredningar på henne då detta är en kränkning mot individen och ett kvinnoförtryckande metod. Hon skall bedömas på lika sätt som andra som ej behöver assisterad befruktning – allt annat är diskriminerande.

Share