Efter att publicerat denna undersökning gjord av Health Care Media som
bl a togs upp på TV4 Nyheterna så ifrågasattes denna fakta. Undersökningen handlar om svenska patienter som åker över sundet för att erhålla assisterad befruktningsvård.

Det olika siffrorna har ifrågasatts och saken är att det är väldigt svårt att hitta exakt siffror på hur många som åker utomlands för att få denna vård – då regeringen varken gjort eller är särskilt intresserade av att kartlägga det behovet som svenska medborgare har.

Med detta vill vi på Längtan uppmana Sveriges regering att nu ta tag i detta och göra en grundlig kartläggning av behovet.

http://insemination.se/nyhetsinlagg/allt-fler-svenskar-aker-till-danmark-for-provrorsbefruktning/

Share