Surrogatarrangemang ska inte tillåtas inom den svenska vården. Inte ens om surrogatmodern ställer upp frivilligt och utan betalning. Det anser regeringens särskilda utredare som idag även föreslår att provrörsbefruktning med enbart donerade könsceller ska tillåtas i Sverige.

I Sverige är det inte tillåtet med surrogatarrangemang inom sjukvården. Det gäller oavsett om surrogatmamman hyr ut sin livmoder för pengar eller om hon lånar ut den av altruistiska skäl utan att få betalt för det.

Men för tre år sedan slog SMER, Statens medicinsk-etiska råd, fast att altruistiskt surrogatmoderskap är en etiskt godtagbar metod inom assisterad befruktning, om surrogatmamman och de potentiella föräldrarna har en nära relation. Det kan till exempel handla om en syster eller en väninna som vill hjälpa ett barnlöst par utan att några pengar är inblandade.

Risk för påtryckningar

Efter SMER:s rapport gav regeringen lagman Eva Wendel Rosberg i uppdrag att utreda om altruistiskt surrogatmoderskap ska bli tillåtet i Sverige.

I dag kommer hon att överlämna sina förslag till justitieminister Morgan Johansson. SVT kan redan nu berätta att utredaren vill se ett fortsatt förbud.

– Det viktigaste skälet till att vi inte vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige är risken för att kvinnor utsätts för påtryckningar att bli surrogatmödrar. Det är ett stort åtagande och det innebär risker att genomgå en graviditet och en förlossning. Vi tror att även med en ordentlig prövning och ett starkt stöd till kvinnor så kan det aldrig uteslutas att det har föregåtts av ett tvång, säger Eva Wendel Rosberg…

LÄS HELA SVTs INLÄGGET HÄR

LÄNK TILL REGERINGENS UTREDNING 

Share