1984 blev det lagligt med insemination.
1988 blev det lagligt med befruktning utanför kroppen.
2003 blev det lagligt med äggdonation.

 

Källa: Svensk Jurist Tidning

Share