NY undersökning på hur kötiderna för donerade könsceller skiljer sig åt inom landet.

Skåne

Ägg – 2 mån
Spermier – 2 mån

Stockholm 

Ägg – 9–12 mån
Spermier – 14 mån

Umeå

Ägg – 1 år
Spermier – 1 år

Uppsala 

Ägg – 1år
Spermier – Ingen väntetidIngen väntetid

Västra Götaland

Ägg – 2år
Spermier – 2år

Örebro

Ägg – 1år
Spermier – Ingen väntetidIngen väntetid

Östergötland 

Ägg – 9–10 mån
Spermier – 3–6 mån

Flera nya donatorer som genomgått undersökningar och väntar på att få donera kommer att göra det under hösten och därmed minska väntetiden.


BLI DONATOR!

Kontakta någon av följande kliniker om du vill donera ägg eller spermier:

Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Reproduktionsmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Reproduktionscentrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala

IVF-kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Fertilitetsenheten, Universitetssjukhuset Örebro

Reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitets- sjukhuset, Göteborg

Reproduktionsmedicinskt centrum, Universitetssjukhuset Linköping

Källa: RFSU:S SVERIGEBAROMETER 2015 > ASSISTERAD BEFRUKTNING

Share