I ungefär hälften av fallen beror barnlösheten på att mannen helt saknar eller har minskad reproduktiv förmåga. En studie som publicerades år 2000 avslöjar att hos de par som lyckas få barn är sannolikheten att det tar längre än ett år att bli gravid 8% när mannen är yngre än 25, men nästan dubbelt så stor (15%) när mannen är äldre än 35. Ju äldre mannen är, desto större är risken att han har problem med att bli pappa. En kvinna vars partner är minst fem år äldre än hon har en lägre chans att befruktas inom ett år än en kvinna med en jämnårig partner, oavsett kvinnans ålder. Oddsen för befruktning inom ett år av regelbundet, oskyddat sex minskar med 3% för varje år efter det att mannen fyllt 24.

Källa:
http://www.fertilitetsguiden.com/underlivet/mannen.php

Share