Svar till artikeln: Kinesiska par ska få hjälp att bli gravida

Längtan ställer sig frågande och är kritisk till RMCs(den offentligt finansierade assisterad befruktningskliniken) samarbete med Kina.

RMC skall nu hjälpa kinesiska par med barn nummer 2 p.g.a Kinas tidigare enbarnspolitik.

Att det är fruktansvärt att Kina har styrt sitt folks reproduktion är vi nog alla överens om. Och nu i retroperspektiv har dom själva insett att det gjort mer skada än nytta.

Men!
Det svenska regelverket som SKL satt upp kring assisterad befruktning i Sverige för dem som har fertilitetsproblematik skiljer sig inte långt ifrån Kinas dikaturmetod, där man begränsar ofrivilligt barnlösas möjligheter till sin egna familjeplanering.

Man kan fråga sig hur RMC kan neka svenska medborgare i fertil ålder vård. Många av dem har inget annat alternativ än att söka dyr och osäker vård utomlands.

Varför skall man möjliggöra för utländska par, i detta fall Kinesiska, att få barn nummer 2 när man i Sverige nekar svenska medborgare att få möjlighet till barn nummer 1?

Dessutom är det många svenskar som inte får möjligheten till ett barn nummer 2 p.g.a det rådande regelverket.

Sverige har några av världens lägsta åldersgränserna för kvinnor för att få tillgång till assisterad befruktning inom såväl offentlig som privat regi, samt en av de stramaste regelverken kring denna vård.

Visst handlar detta om att RMC/Region Skåne får någon slags ekonomisk vinning genom Kina samarbetet. Men då kan man ifrågasätta varför man istället inte satsar på att investera i dem svenskar som i dag blir nekad vård i Sverige.

T.ex varför inte erbjuda 40+ kvinnor samma subventionerade vårdpris likt det erbjudande som dem, som förbrukat sina tre offentligt finansierad försök, får möjlighet till?

Då skulle man kunna behålla de hundratals miljonerna som i dag försvinner ut ur landet i och med att svenskar blir tvingade att söka assisterad befruktningsvård i andra länder.

Det hade gett en rättvisare och tryggare vård till landets medborgare då RMC i första hand är offentligt finansierat, och därav bör man prioritera sina egna medborgare.

I ett fritt land som Sverige bör man själv få bestämma över sin egna familjeplanering, och inte som det är idag där vi har ett regelverk(som RMC väljer att följa) som bestämmer vem som skall få möjligheten att bilda familj med barn. Det svenska regelverket är idag mer likt en diktaturs.

Share