Statens medicin-etiska råd(SMER) rekommenderar att kvinnor skall bedömas individuellt när det kommer till assisterad befruktning inom den offentligt finansierade vården. Ändå väljer Sveriges kommuner och landsting(SKL) en rekommendation på 40 år för kvinnor. Detta leder till att dessa patienter blir tvungna att bekosta denna vård själv.

Share