Kategori

Assisterad befruktning

Längtan är kritisk till RMCs kinesiska samarbete

Svar till artikeln: Kinesiska par ska få hjälp att bli gravida Längtan ställer sig frågande och är kritisk till RMCs(den offentligt finansierade assisterad befruktningskliniken) samarbete med Kina. RMC skall nu hjälpa kinesiska par med barn nummer 2 p.g.a Kinas tidigare… Fortsätt läsa →

Share

Svenska Staten och Landstingen styr över din familjeplanering

Sverige anses sig vara en av dem mest jämställda och feministiska länder. Ändå har vi en av världens lägsta åldersgränser för kvinnor att få tillgång till assisterad befruktning både när det gäller offentligt finansierad vård (40 år) och privat (43 år)…. Fortsätt läsa →

Share

Ny utveckling av metoden “3 parent baby”

Dr. John Zhang på Manhattan New Hope Fertility Center som är en av de världsledande forskarna har vidareutveckla metoden där 3 stycken parter är delaktiga till ett barn. I media kallat för 3-föräldrar bäbis. Detta gör möjligheter till heterosexuella och homosexuella… Fortsätt läsa →

Share

Israel är det land som satsar mest i världen på assisterad befruktning för befolkningen.

Deras sätt att se på ofrivillig barnlöshet skiljer sig, i stort sett, ifrån alla andra länders syn. Dom ser det inte som ett individuellt problem, utan som ett samhällsansvar – något som alla länder borde ta efter. Läs deras riktlinjer… Fortsätt läsa →

Share

LÄNGTAN MEDVERKAR I STUDIO ETT PÅ P1

Idag runt kl:17 kommer Längtans Elisabeth Marttala och Peter Turkalj medverka i Studio Ett i P1 med bakgrund till deras överklagan mot Region Skånes beslut om att neka dem assisterad befruktning p.g.a en åldersgräns. Dom kommer även debattera med Regionrådet… Fortsätt läsa →

Share

”Att vilja ha barn efter 40 är inget skamligt”

I den offentliga vården går en järnridå för behandling av ofrivillig barnlöshet vid 40 år, för kvinnor. Det vill Elisabeth Marttala och Peter Turkalj ändra på. “Att vilja ha barn efter 40 ska inte vara något att skämmas för”, säger hon. När barnlängtan slog… Fortsätt läsa →

Share

Längtan uppmanar: Gör om, gör rätt!

32,5 miljoner kronor bidrar ett barn till statskassan, oavsett hur detta barn blir till. Denna siffran presenterade Anders Svensson, ekonomi- och medicinstuderande vid Lunds universitet, och Leif Hägglund, gynekolog och överläkare vid IVF Öresund år 2008. Dom konstaterade att det… Fortsätt läsa →

Share

Från och med idag den 1a april får ensamstående kvinnor rätt till insemination i Sverige.

Men det råder redan brist på donerade spermier. Innan lagändringen fick ensamstående kvinnor ta sig utomlands för insemination. Men utan ökade resurser kan det bli långa väntetider för de som söker assisterad befruktning i Sverige – det hänger vilken bostadsort… Fortsätt läsa →

Share

Cyniskt av feminister säga nej till surrogatmammor

Jag längtar efter äkta feminism som låter människor vara och göra som de vill, och efter ett samhällsklimat som låter även kvinnor ta kalkylerade risker. Men än i dag anses kvinnor inte vara fullt tillräkneliga. Om en månad föds mitt… Fortsätt läsa →

Share

Internationella kvinnodagen – Längtan föreslår Pre-Pregnancy för en mer jämställd fertilitet

En kvinna ska alltid ha rätt att själv få bestämma över sin egen kropp. Hon skall alltid själv få bestämma om hon vill avsluta eller påbörja en graviditet. Hon ska ha rätt att själv bestämma om hennes graviditet skall vara… Fortsätt läsa →

Share

SVT avslöjar: Utredare säger nej till surrogatmödraskap

Surrogatarrangemang ska inte tillåtas inom den svenska vården. Inte ens om surrogatmodern ställer upp frivilligt och utan betalning. Det anser regeringens särskilda utredare som idag även föreslår att provrörsbefruktning med enbart donerade könsceller ska tillåtas i Sverige. I Sverige är… Fortsätt läsa →

Share

PRESSRELEASE 22 februari 2016

Längtan – En ny förening för de ofrivilligt barnlösas rättigheter är född. Att få barn är ingen mänsklig rättighet i Sverige den 22 feb 2016. Att få assistans från vården för att försöka bli gravid är det däremot. Detta är föreningen Längtans huvudfråga…. Fortsätt läsa →

Share

VEM SKALL HA RÄTT ATT BLI FÖRÄLDER?

Att få barn är ingen mänsklig rättighet. Det är det enda vi kan hålla med debattörerna om i artikeln de publicerar i Sydsvenskan 11 feb 2016. Men vem har skall ha rätt att bli förälder? Läser man Sexuella och reproduktiva… Fortsätt läsa →

Share

”Kvinnor i Sverige är kapabla att själva bestämma över sina kroppar”

Jag håller med om att det inte är en mänsklig rättighet att få barn, men anser också att kvinnor i Sverige är kapabla att själva bestämma över sina kroppar. Det skriver Andreas Bengtsson, ST-läkare och pappa genom surrogatmoderskap. Som pappa… Fortsätt läsa →

Share

Den tuffaste ronden av Åsa Sandell

Idag är snittåldern för en förstagångsföderska i Sverige cirka trettio år. En hel kvinnogeneration har vuxit upp med p-piller och andra möjligheter att skydda sig, ofta ovetande om att det kan vara svårt att få barn senare i livet. Många… Fortsätt läsa →

Share

Nu får en del singelkvinnor rätt till assisterad befruktning

När den nya lagen träder i kraft i april får ensamstående kvinnor samma rätt till assisterad befruktning som gifta, registrerade partners och sambor. Istället för att resa utomlands kan kvinnor vända sig till närmsta fertilitetsklinik och begära att få bli befruktade… Fortsätt läsa →

Share

Förra veckan på SVT nyheter så rapporterade man om att köerna till äggdonation i Skåne minskat drastiskt.

Kön för äggdonation har minskats i Region Skåne, från 2 år till i stort sätt ingen väntetid alls. Anledningen är att man höjt ersättning för en äggdonator från ca 4000 till 11100 kr. Nu går vävnadsrådet ut och rekommenderar att samma… Fortsätt läsa →

Share

FN-dagen 24 oktober

Idag är det FN-dagen. Längtan vill påminna Sveriges regering om artikel 12 punkt 1 i avskaffade av all slags diskriminering av kvinnor. “FN Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor” Antagen den 18 december 1979 Artikel 12 1…. Fortsätt läsa →

Share

Ny undersökning på hur kötiderna för donerade könsceller skiljer sig åt inom landet.

NY undersökning på hur kötiderna för donerade könsceller skiljer sig åt inom landet. Skåne Ägg – 2 mån Spermier – 2 mån Stockholm  Ägg – 9–12 mån Spermier – 14 mån Umeå Ägg – 1 år Spermier – 1 år… Fortsätt läsa →

Share

Lever Sverige upp till FN Konventionen genom sitt strama regelverk inom assisterad befruktning?

Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.  Reproduktiva rättigheter  FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), ett dokument som fastställer mänskliga rättigheter, slår fast att diskriminering av kvinnor ska avskaffas. Konventionen säkerställer, med… Fortsätt läsa →

Share

16 år skillnad för män och kvinnor för offentligt finansierad vård

En man som behöver assisterad befruktning ifrån den offentliga vården får det upptill 56 års ålder men då skall hans kvinnliga partner vara under 40 år. Det skiljer alltså 16 år mellan de olika åldersgränserna mellan man och kvinna.

Share

Kvinnans åldersgräns för assisterad befruktning i Europa

Sverige är ett land som ser sig i framkant med att vara ett jämställd samhälle mellan kvinnor och män samt att man strävar efter kvinnans rätt att bestämma över sin egna kropp. Trots detta har Sverige en av de lägsta… Fortsätt läsa →

Share

© 2022 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑