I dag utför landstingen IVF-behandlingar men dock har de valt att sätta en åldersgränser för dem som behöver vården. Tidigare varierar åldersgränsen från landsting till landsting och mellan kvinnor och män, 37-40 år för kvinnor och 54-56 år för män.

Under 2015 så gäller åldersgränsen 40 år att gällan för kvinnan. Men då måste behandlingen påbörjats innan hon fyllt 40 år.

Share